Omlægning af Torvegade

I forbindelse med at bastionen skal bankes ned, har der været behov for at udvide byggepladsen og inddrage en del af Torvegade til arbejdsområde. Det betyder ændrede forhold for busser, cyklister og gående, idet busser fra i dag skal flette ind i ét spor efter de har passeret Knippelsbro, gående får nyt fortov, mens cykelstien […]