Del på email
Del på linkedin

Strandgade 7

1401 København

Der bliver grønt igen

Når renoveringen af Strandgade 7 er gennemført, og skurbyen tages ned, vil der igen blive plantet træer i Knippelsbrogade

Som et led i den omfattende renovering, er der blevet etableret skurby til de mange tilknyttede håndværkere og projektledelsen i Knippelsbrogade. I den lille gade stod der før en række træer, som har pyntet i området. Et par af træerne var nyplantede, fordi de var plantet for at erstatte træer, som var blevet syge og derfor blev fjernet.

Før arbejdet gik i gang havde nogle landskabsarkitekter været ude at se på lokationen.  De konstaterede, at mange af træerne var gået ud, og andre var i tilbagegang (fremstod med døde grene i toppen), og deres vurdering var derfor, at træerne ikke havde optimale forhold i rodzonen. Deres størrelse var også langt mindre, end man kunne forvente for 20 år gamle træer.

Landskabsarkitekternes anbefaling var derfor at etablere nye træer med bedre rodforhold. De har foreslået, at træerne erstattes med forskellige typer af egetræer.

Derfor var det ikke nogen svær beslutning at lade dem skære ned, så de kunne give plads til den store skurby. Sygdommen i træerne var også grunden til, at de ikke blev taget op og opbevaret til senere genplantning.

Da træerne blev fældet, var der tydelige tegn på sygdom i stammerne.

Træerne erstattes
Det er en del af projektplanen, at der igen plantes træer, når renoveringsarbejdet er afsluttet.

”Jeg tør godt love, at renoveringen og de medfølgende ændringer på Strandgade 7 vil komme både beboerne og besøgende i området til gode,” siger projektleder Sebastian Aagaard. ”Der vil blive plantet træer i Knippelsbrogade, når skurbyen er taget ned, og selve bygningen bliver mere åben på grund af de planlagte glasfacader. Endelig bliver der også  lettere adgang til vandet via den planlagte trappe fra Knippelsbro til havnefronten.”

Læs også

Omlægning af Torvegade

I forbindelse med at bastionen skal bankes ned, har der været behov for at udvide byggepladsen og inddrage en del af Torvegade til arbejdsområde. Det

Læs mere

Arkitekter besøger Strandgade 7

I sidste uge lagde 16 arkitekter vejen forbi Strandgade 7 til rundvisning og spørgsmål om den igangværende transformation. Besøget var planlagt i forbindelse med afholdelsen

Læs mere

Etablering af lysgård

En del af det igangværende nedrivningsarbejde udføres for at gøre plads til en lysgård, der skal sikre dagslys til de kommende hotelværelser. Frem til årsskiftet

Læs mere