Del på email
Del på linkedin

Strandgade 7

1401 København

Derfor renoverer vi Strandgade 7

Den igangværende ombygning af Strandgade 7 omdanner ikke blot 28.500 m2 kontorejendom til hotel. Den gennemgribende forvandling rummer også visionen om at skabe nogle rammer præget af åbenhed, imødekommenhed og transparens til glæde for både turister og de lokale.

Flere scenarier var i spil før beslutningen, om at forvandle Strandgade 7 til hotel, blev truffet. Ejendommen blev oprindeligt opført og indrettet som kontorejendom tilbage i 1962 og har været benyttet til samme formål lige siden. Med fraflytningen af Nordea, som har haft til huse i ejendommen de sidste 21 år, var det dog tid til at tænke nye tanker for det københavnske vartegn.

”Vores analyser viste, at ejendommen havde potentiale til meget andet end kontorejendom – ikke mindst på grund af den exceptionelle beliggenhed, som blot i sig selv åbner op for mange muligheder”, fortæller Christian Hartmann, direktør for Property Management hos ATP Ejendomme.

ATP Ejendommes portefølje rummer flere hoteller i både ind- og udland, og fælles for dem alle er de gode beliggenheder, hvilket det kommende hotel på Strandgade 7 også matcher.

 ”Målet er at gøre hotellet til en destination i København og med placeringen på den ikoniske plint mellem Amager og indre København, er vi allerede godt fra start”, siger han.

Byen bydes indenfor
Foruden den indvendige ombygning, får ejendommens facade og udenomsareal også et løft. Her kan blandt andet fremhæves bastionen mod Torvegade og havnefronten, der udskiftes med en glasfacade og etableringen af en direkte forbindelse fra Knippelsbro til havnepromenaden i form af en ny, bred trappe, der skal forbinde de to niveauer. Forandringerne er ikke blot med til at løfte ejendommens udtryk og gøre den mere nutidig, men er i høj grad også et forsøg på at skabe nogle imødekommende og transparente rammer for både lokalmiljøet og de turister, der besøger København.

”Omdannelsen fra kontorejendom til hotel indfrier vores ønske om at give noget tilbage til København i form af et mere åbent og imødekommende område, hvor man har lyst til at tilbringe tid”, forklarer Christian Hartmann.

De publikumsorienterede tiltag, der indtænkes i ombygningen, viser sig også i form af etableringen af en dagligvarebutik i stueplan samt en restaurant med indgang direkte fra havnepromenaden. 

En DGNB-certificeret renovering        
Ved ombygningens start blev der fra ATP Ejendommes side truffet beslutning om at DGNB-certificere renoveringen, når ejendommen står færdig i løbet af 2020. Det betyder, at ombygningen vidner om et helhedsorienteret syn på bæredygtighed og en ejendom, som rummer både sociale, økonomiske, miljømæssige, tekniske og processuelle kvaliteter, der ligger markant over kravene i det danske bygningsreglement.

”Bæredygtighed er bestemt også et nøgleord i denne proces. Med certificeringen for øje har vi fokus på at begrænse miljøbelastningen og tænke bæredygtighed ind i hele ombygningen”, afslutter Christian Hartmann.

Det er non-profit medlemsorganisationen Green Building Council Denmark, der fungerer som administrator for DGNB bæredygtighedscertificeringsmærket, og resultatet af ombygningen afgøres ud fra et DGNB-evalueringsmatrix, der bestemmer certificeringens kulør.

Læs også