Tidslinje

2019
Forberedelse af byggeplads
 • Dialog med myndigheder omkring etablering af skurby.
 • Kommunikation til naboer omkring start af byggeriet.
 • Digital scanning igangsættes – både udvendig og indvendigt.
 • Opbygning af en komplet BIM-model, som bruges i det videre projekteringsforløb.
 • Miljørapport udarbejdes for et fuldkomment billede af miljøforureningen i bygningen.
 • Nedrivningsandragende.
 • Miljøandragende.
2019
Etablering af byggeplads, nedrivning og miljøsanering
 • Skurby etableres.
 • Miljøsanering af facader på etage 1–6.
 • Nedrivning af etagedæk, for den fremtidige lysgård – samt
  nedrivning ned til K-2 for placering af byggepladshejs.
 • Dækket over K-1 samt bastionsvæggen nedrives.
 • Kran opstilles når dækket over K-1 er nedbrudt.
 • Terrændæk saneres.
 • Eksisterende taghuse, samt efterfølgende sikring af det
  blottede tagdæk med membran.
2019-2020
Hoteletage 1-6 - Facader
 • Brystningsplader, samt overstykke på etage 1–6 monteres indefra.
 • Vinduespartier monteres indefra på etage 1–6.
 • Søjlekapper og brystningsplader monteres fra platform.
 • Bjælke mod Torvegade forstærkes.
 • Lukning af bygning.
 • Teknikrum i E-1.
2019-2020
Hoteletage 1-6 - Indvendige arbejder
 • Badekabiner og installationsskakte hejses ind i bygningen
  gennem lysgården.
 • Hotelværelser, samt korridorer opbygges med færdige overflader.
 • Tekniske anlæg.
 • Elevatormontage.
 • Installation af tekniske systemer.
2019-2020
Hoteletage 7 - Penthouse
 • Stålkonstruktion monteres, samt efterfølgende huldæk.
 • Glasfacaden lukkes.
 • Hotelværelser opbygges med færdige overflader.
 • Byggepladshejs demonteres, og lysgård færdiggøres.
 • Tekniske fordelersystemer.
 • Afprøvninger af tekniske systemer.
 • Nye taghuse.
2019-2020
Restaurant, konference og indgangsparti
 • Råhuset mod Torvegade, samt havnefronten etableres.
 • Glasfacaden monteres.
 • Færdige overflader opbygges på etage 0 og etage K-1.
 • Tekniske installationer.
 • Aptering.
 • Afprøvning af tæthed.
2020
Restaurant, konference - Infil efter kran
 • Kranen demonteres, og råhuset lukkes efterfølgende.
 • Glasfacaden monteres.
 • Færdige overflader opbygges på etage 0 og etage K-1.
 • Tekniske installationer.
 • Etablering af tagfladevegetation.
 • Afprøvning af tæthed.
2021
Udearealer, afrigning og aflevering
 • Udearealer omlægges.
 • Den Gode Aflevering igangsættes.
 • Cx – Test udføres.
 • Brandtekniske krav gennemgås med myndigheder.
 • Driftspersonalet instrueres i de tekniske anlæg.
 • Byggeplads afrigges.

Typisk stillede spørgsmål

Har du et spørgsmål?

Skriv til Kasper Vilman Pedersen, Logistikansvarlig, NCC Danmark

hilton@ncc.dk

ATP Ejendomme har ejet Strandgade 7, også kaldet Ørkenfortet, siden 01.01.2000.

NCC Danmark er totalentreprenør på opgaven. NCC’s renoveringsdivision har stor erfaring med renoveringsprojekter af den størrelse og har senest renoveret blandt andet Falkoner Centret – også for ATP Ejendomme. 

Den 23. juni 2020 indgik ATP Ejendomme en mangeårig aftale med den internationale hotelkæde NH Hotel Group.

Vi sætter skilte op på byggepladshegnet, hvor vi informerer om, hvad der sker mht. afspærringer.

Du kan også altid følge med på www.strandgade7.dk

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du læse mere om lokalplanen for området: 

https://www.kk.dk/nyheder/lokalplantillaeg-oerkenfortet-vedtaget

Bygningen åbner op for en ny pladsdannelse ned mod havnebassinet, som tager hensyn til både forbipasserende og til dem, der benytter sig af faciliteterne i bygningen.

Vi holder os til de retningslinjer, der er givet af Københavns Kommune. 

Vi tager jævnlige målinger af larmen fra byggepladsen for at sikre, at vi ikke overskrider grænseværdierne.

Vi behandler bygge- og affaldsmaterialer efter alle miljømæssige forskrifter, og der er ikke asbest i de byggematerialer, vi bruger.

Ja, der er en samlet anlægsplan for området, som sørger for, at der bliver grønt efter renoveringen.

Kontakt

Kasper Vilman Pedersen
Kasper Vilman Pedersen

Logistikansvarlig, NCC Danmark

hilton@ncc.dk