Share on email
Share on linkedin

Strandgade 7

1401 København

Omlægning af Torvegade

I forbindelse med at bastionen skal bankes ned, har der været behov for at udvide byggepladsen og inddrage en del af Torvegade til arbejdsområde. Det betyder ændrede forhold for busser, cyklister og gående, idet busser fra i dag skal flette ind i ét spor efter de har passeret Knippelsbro, gående får nyt fortov, mens cykelstien er rykket længere ud mod Torvegade. Der er i den nye vejplan således taget højde for trafikanterne og at ændringen ikke kommer til at genere hverken bilister, gående eller cyklister.

Udvidelsen af byggepladsen blev påbegyndt den 01. september og afsluttes den 03. september, og kommer til at vare et år frem. Københavns Kommune har godkendt den nye vejplan. 

Klik på billedet for at forstørre.

Læs også

Arkitekter besøger Strandgade 7

I sidste uge lagde 16 arkitekter vejen forbi Strandgade 7 til rundvisning og spørgsmål om den igangværende transformation. Besøget var planlagt i forbindelse med afholdelsen

Læs mere

Etablering af lysgård

En del af det igangværende nedrivningsarbejde udføres for at gøre plads til en lysgård, der skal sikre dagslys til de kommende hotelværelser. Frem til årsskiftet

Læs mere

Der bliver grønt igen

Når renoveringen af Strandgade 7 er gennemført, og skurbyen tages ned, vil der igen blive plantet træer i Knippelsbrogade Som et led i den omfattende

Læs mere