Del på email
Del på linkedin

Strandgade 7

1401 København

Stærke kompetencer ombygger Strandgade 7

Det kræver et stort team og mange forskelligartede kompetencer, når en godt og vel 28.500 m2 stor ejendom skal ombygges. Karina Mary Andersen, Kasper Vilman Pedersen og Sebastian Aagaard er en del af det team, der har deres daglige gang på byggepladsen og de kommende år skal være med til at forvandle den ikoniske ejendom på Christianshavn.

Det er et stort team, der dagligt leder og koordinerer den igangværende ombygning og de mange håndværkere, der arbejder på byggepladsen på Strandgade 7. Teamet består af alt fra ingeniører, konstruktører, håndværkere og arkitekter og den mangfoldige sammensætning er vigtig for, at et så stort projekt som Strandgade 7 kan forløbe glat og komme godt i mål.

”Den store diversitet og vores alsidige kompetencer er altafgørende for projektet. Med teamets sammensætning ved vi alle hver især præcis, hvad vi kan byde ind med, og hvordan arbejdsopgaverne skal fordeles, og det gør, at samarbejdet på tværs af faggrupper og kompetencer glider let”, fortæller Karina Mary Andersen, der er Senior Projektchef på Strandgade 7. Hun har været med på projektet fra start og har lige fra begyndelsen mærket et stort engagement omkring projektet.

”Hele teamet har glædet sig til at være med til at transformere en så karakteristisk ejendom som denne. Særligt er der stor begejstring omkring det at skabe noget nyt og tidsvarende ud fra nogle eksisterende rammer og dermed genbruge nogle af ejendommens karakteristiske træk”, siger Karina Mary Andersen.

Styr på sikkerheden
I teamets skurvogne, der blandt andet rummer kontorer, mødelokaler og køkken, sidder også Kasper Vilman Pedersen. Han fungerer som projektets logistikansvarlige og har blandt andet ansvaret for leverancer samt den daglige styring og sikkerhed på pladsen.

”Vi har helt faste retningslinjer omkring sikkerheden på pladsen. Vi har blandt andet sikkerhedsmøder og mønsterrunder, hvor hele byggepladsen gennemgås”, fortæller Kasper Vilman Pedersen og fortsætter ”desuden er alle medarbejdere, der bevæger sig rundt på pladsen, med til at holde øje med eventuelle faldgruber og rapportere om disse”.

Når projektet til september er fuldt bemandet, er der i alt 170 personer på byggepladsen, heraf er omkring 140 af dem håndværkere.

Kontakten med nærmiljøet
Foruden de arbejder der pågår på byggepladsen, sørger teamet også for at holde naboerne omkring Strandgade 7 orienteret om, hvad der pågår på ejendommen, mens byggeriet står på.

”Vi prioriterer i høj grad kommunikationen med nærmiljøet. Ejendommens centrale placering gør, at vi har en del naboer omkring os – både private boliger og erhverv og det er derfor vigtigt, at vi har en god dialog, hvor vi informerer om ombygningen, processen, og hvad de kan vente sig”, fortæller projektleder Sebastian Aagaard, der blandt andet har den primære kontakt med ejendommens naboer.

Foruden faste møder med en repræsentant fra lokaludvalget, inviteres naboerne også på halvårlige besøg på byggepladsen, hvor de møder teamet og kan stille spørgsmål til projektet.

Læs også

Kranarbejde i Torvegade

I forbindelse med opsætning af en tårnkran vil der i perioden fra torsdag den 7. november til mandag den 11. november blive arbejdet med kran

Læs mere